DOA PEMBUKAAN

P. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatMu dan nyalakanlah di dalamnya api cintaMu. Utuslah RohMu, maka semuanya akan dijadikan lagi.

U. Dan Engkau akan membaharui muka bumi.

 

MARILAH KITA BERDOA

Ya, Allah, Bapa kami, curahkanlah Roh Kudus Mu atas diri kami. Engkau telah mengutus Roh Kudus ke Gereja Mu untuk mengawali pewartaan Injil. Semoga Roh Kudus melanjutkan karya Nya ke dunia melalui hati umat Mu yang beriman. Demi Kristus, Pengantara kami. Amin


P. Tuhan bukalah bibirku.

U. Dan mulutku akan mewartakan kemuliaanMu.

P. Tuhan, sudilah datang menolong aku.
U. Tuhan, tolonglah daku dengan segera.

P. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.


LIMA PULUHAN DOA ROSARIO SUCI

Salam, ya Ratu, Bunda yang rahim. Kehidupan, penghibur dan pengharapan kami, salam. Kami orang buangan, anak Hawa, berseru kepadamu. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. Maka tunjukkanlah kepada kami, hai Pembicara kami, wajahmu yang manis. Dan sesudah pembuangan ini, tunjukkanlah kepada kami, Yesus Buah Tubuhmu yang terpuji. Ya Maria, Perawan yang murah hati. Penuh kasih sayang dan manis.

P. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah.

U. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus.


MARILAH KITA BERDOA

Ya Tuhan, PuteraMu tunggal telah memperoleh pahala bahagia kekal bagi kami dengan hidup, kematian serta kebangkitanNya; semoga kami, dalam merenungkan peristiwa-peristiwa itu dalam doa Rosario Suci Santa Perawan Maria, dapat meneladan isinya dan menerima yang dijanjikanNya, karena Kristus Tuhan kami.

U. Amin.

P. Hati Yesus Yang Maha Kudus.

U. Kasihanilah kami.

P. Hati Maria yang tak bercela.

U. Doakanlah kami.

P. Santo Yosef.

U. Doakanlah kami.

P. Santo Yohanes, pengarang Injil.

U. Doakanlah kami.

P. Santo Louis Marie de Montfort.

U. Doakanlah kami.

(+)Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.Amin.

 

CATENA LEGIONIS

Antifona bersama-sama:
Siapakah Puteri itu yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah-merahan, indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan balatentara yang siap sedia bertempur?

P.(+)Aku mengagungkan Tuhan.

U.Hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

P.Sebab Ia memperhatikan daku, hambaNya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa.

U.Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa; kuduslah namaNya.

P.Kasih sayangNya turun temurun kepada orang yang takwa.

U.Perkasalah perbuatan tanganNya; dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

P.Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta; yang hina-dina diangkatNya.

U.Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan; orang kaya diusirNya dengan tangan kosong.

P.Menurut janjiNya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel, hambaNya.

U.Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya.

P.Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U.Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifona bersama-sama:
Siapakah Puteri itu yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah-merahan, indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan balatentara yang siap sedia bertempur?

P. Ya Maria Semula Jadi Tak Bercela.

U. Doakanlah kami yang berlindung kepadaMu.

 

MARILAH KITA BERDOA

Yesus Kristus Tuhan kami, Pengantara kami pada Allah Bapa, Engkau telah berkenan memilih BundaMu Perawan yang terpuji, menjadi Bunda dan Pengantara padaMu, semoga semua yang memohon kemurahanMu, dapat bergembira karena dikabulkan permohonannya berkat perantara Sang Putri. Amin.

 

DOA PENUTUP

P. (+) Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Bunda Tuhan yang Suci, di bawah perlindunganMu kami bernaung, Perawan yang mulia dan terpuji janganlah mengabaikan doa-doa kami dalam kesukaran, tetapi selalu bebaskanlah kami dari segala bahaya. Santa Maria yang Semula Jadi Tak Bercela, Pengantara segala rakhmat (atau sebutan tiap Presidium).

U. Doakanlah kami.

P. Malaikat Agung Santo Mikael dan Santo Jibrail.

U. Doakanlah kami.
P. Seluruh balatentara Surgawi, Legio Malaikat Bunda Maria.

U. Doakanlah kami.

P. Santo Yohannes Pemandi.

U. Doakanlah kami.

P. Santo Petrus dan Paulus.

U. Doakanlah kami.

 

MARILAH KITA BERDOA

Ya Tuhan, berikanlah kepada kami – yang mengabdi di bawah panji Santa Maria – iman sepenuhnya terhadapMu – dan kepercayaan kepada Sang Puteri – hingga kami dapat mengalahkan dunia. Berilah kami kepercayaan teguh – terdorong karena kecintaan, sehingga kami dapat melaksanakan semua pekerjaan – karena cinta sejati kepadaMu – dan di dalam sesama kami – selalu melihat Tuhan dan mengabdi Tuhan; - berilah kami kepercayaan yang kokoh bagaikan batu karang – tempat kami berdiri dengan tenang dan hati teguh, - menghadapi kesusahan, kesukaran dan kekecewaan hidup – kepercayaan yang berani hingga kami tidak ragu-ragu, - sanggup melaksanakan pekerjaan luhur, - untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa; - kepercayaan yang telah menjadi Tugu Api bagi Legio kami, - yang memimpin kami yang bersatu – untuk menyalakan api cinta kasih Tuhan di mana-mana – untuk menyinari mereka yang ada dalam kegelapan dan bayangan maut – untuk mengorbarkan mereka yang telah padam semangatnya – untuk membawa kembali hidup kepada mereka yang telah mati karena dosa – kepercayaan yang menuntun langkah kami melalui Jalan Damai, - sehingga Legio kami setelah perjuangan hidup ini, - tanpa kehilangan seorangpun – berkumpul kembali dalam kerajaan dan keluhuranMu. Amin.


P. Moga-moga jiwa para anggota Legio kami – dan jiwa-jiwa orang beriman – beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin.

(+) Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.Amin.

Imprimatur, Mgr. F.X. Hadisoemarto O.Carm.16 January 1987